سیاست و خط مشی

فارس برند به منظور سهولت در امر تبلیغات مجازی برای کاربران ایجاد شده است. از این رو این وب سایت نیز همانند سایر وب سایت‌ها سیاست‌هایی را برای پیشرفت خود در نظر گرفته است.