گروه تولیدی یک و یک
شرکت توسعه کشت ذرّت
بناسیا
صنایع الکتروپمپ رایان
شرکت کیمیا کود پارس
شرکت بایر پارسیان